Purple Art

[June 14 2017]

Ataru Sato “Courtship” exhibition at Kosaku Kanechika Gallery, Tokyo

On view until June 24th at Kosaku Kanechika Gallery, 1 Chome−33, Higashishinagawa, Shinagawa, Tokyo.

Photo Chikashi Suzuki

Subscribe to our newsletter