Purple Television

[March 3 2021] : fashion

DI PETSA “I am my own Mother” F/W 2021, Paris

DI PETSA “I am my own Mother” F/W 2021, Paris

Designer / Creative Director Dimitra Petsa
Design Assistants Athina, Dimitra
Videographer and Editor Alexandros Papathanasopoulos
DOP Petros Nousias
Producer Theodora Kapsalaki
Production Manager Eleni Tsimprikidou
Dresser Athina Kyriakakou
Sound Design by Violet Wilson / Vis4Vanty
Set Design by Aphroditi Anastopoulou
Style by Kate Iorga
Make-up by Dimitra Petrou
Hair by Joanna Domazaki
Models Elisavet Dovliatidou, Evelina Stoltidou, Melina Moreno, Emmanuela Ferreira , Elisavet Kremastioti, Anastasia Iliadi- Alexiou, Louiza Peratikou
Photos by Louiza Vradi

All films

Subscribe to our newsletter