Purple Art

[November 10 2012]

Daido Moriyama‘s new Mesh exhibition on view through November 11th at Gucci Shinjuku, 3-26-11 Shinjuku Takano Bldg., Shinjuku-ku, Tokyo. Photo Chikashi Suzuki

Subscribe to our newsletter